Huurdersoverlegavond 2022

Op 9 juni 2022 vond de huurdersoverlegavond plaats in de Malbak te Blaricum. Hieronder kunt u de notulen van deze avond nalezen:

HUURDERSOVERLEGAVOND
Datum 9 JUNI 2022
Locatie De Malbak te Blaricum

Aanwezig
Edward Beuker, Mohammed Boulahrouz, Johan Bollebakker, Henk Calis, Aart Duyst, Cristine Henderson-de Leeuw, Frans Ruijter,

Afwezig
Josephine Karsten

1.Opening door de voorzitter
De vergadering wordt door Frans Ruijter geopend en de bestuursleden van HGO worden voorgesteld, alsmede Miranda Rovers als lid van de RvC namens de huurders.
Van G&O komt Maarten van Gessel iets later en Pietjan Prinsen Geerligs is aanwezig.

2. Vaststelling agenda en evt. aanvulling agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen

4. Vaststelling verslag 28 mei 2019 (staat op onze website en FB-pagina)
Vaststellen verslag van 28 mei 2019 – deze was in Laren. Dit verslag staat op onze website en op onze Facebook-pagina. Normaliter zou deze nu vastgesteld moeten worden, maar dat is na twee jaar heel lastig. Een ieder die nog een verslag toegestuurd wil hebben, kan dit doorgeven.

5. Werkzaamheden 2020 en 2021
Dan gaan we het hebben over de Werkzaamheden van 2020 en 2021 en de plannen voor dit lopend jaar 2022 en daarna is er pauze.
Na de pauze komt Hans Schotsman, wijk brandweerman van Gooi en Vechtstreek, die alles over preventie weet en ons daarvan op de hoogte gaat brengen.
Daarna is er gelegenheid om aan Hans vragen te stellen en aan ons natuurlijk….en daarna hebben we de afsluiting en kunnen jullie na afloop aan de bar een drankje nuttigen.

Wat hebben we gedaan; 10x vergaderd met het bestuur, 4x met de corporatie, 1x met RvC,
laatste keren is dat ook digitaal geweest. Er zijn prestatieafspraken geweest met 6 gemeenten waarvan een aantal zaken op de rol staan om ze aan te pakken en te verbeteren.
Er is kennis vergaard en samenwerking opgezocht met Aedes en andere wooncorporaties, platform voor het uitwisselen van regionale interdisciplinaire kennis, de landelijke bewonersdag, die helaas ook in 2021 niet doorging, provinciale Woonbond Bovenland en de meeste vergaderingen staan op Laren Digitaal.
Zijn er resultaten geboekt? Ja zeker. We hebben gefungeerd als bemiddelaar voor diverse huurders, naar de juiste personen doorgestuurd. Het is natuurlijk wel zo dat wij geen klachtencommissie zijn, wij proberen te bemiddelen in lastige situaties en mensen echt niet meer weten hoe eea op te lossen. Daarnaast hebben we de participatie, die op dit moment heel erg in ontwikkeling is. We hebben ruim 8000 woningen en dat is iets om na te denken zijn we op de goede weg. Daar kom ik straks nog op terug hoe we zaken kunnen verbeteren.
We hebben adviezen ingediend voor nieuwbouw, aankoopprojecten en huurverhogingen.
We zijn met de huurverhoging akkoord gegaan en konden ook niet anders want de 2de kamer zei we zetten de verhoging op nul voor 2021.
Wat vinden wij van belang. Het is belangrijk dat het huidige serviceniveau van de corporatie blijft gehandhaafd en dat grote lopende investeringen inzake energiebesparende maatregelen voor het gehele woningbestand zonder huurverhoging is. Dat heeft G&O tot op heden altijd gedaan en energiebesparing is dan voor de huurder. Dat is met deze energieprijzen wel ’n belangrijk item. Het ziet er niet naar uit dat de energieprijzen snel zullen gaan zakken.

6. Plannen 2022

Wat zijn onze plannen en onze vooruitblik? We gaan HGO door ontwikkelen. We hebben sinds kort het bezit van Muiden/Muiderberg erbij, 800 woningen, dit is dus 10% van het huidige woningbestand van G&O. We zijn met de huurders van Muiden/Muiderberg in overleg geweest hoe we kunnen gaan samenwerken. Er waren wat punten van verschil, maar we hebben elkaar inmiddels gevonden om samen de goede weg in te slaan.
Hoe gaan we huurders bereiken, hoe kunnen we huurder enthousiast maken. Wij denken dat we hiervoor in thema’s moeten gaan werken. Eigenlijk is deze Huurdersoverlegavond
historisch gegroeid en al jaren hetzelfde. Als we aansprekende thema’s op de agenda zetten, dan zit de zaal vol, zoals een aantal jaren geleden in Laren het geval was. HGO moet zich duidelijker profileren, oa door een “flitsender” website te hebben. Daarnaast zijn we tegenwoordig ook te vinden op Facebook, daar komt schot in. Het is dus de bedoeling dat we de huurders duidelijk laten zien “wie zijn wij en waar kunt u ons vinden”.
Hoe krijg je een betrokken achterban. Dat kan alleen maar als wij de mensen kunnen bereiken en zij ons kunnen vinden. Dus breder communiceren op meerdere manieren met huurders en toekomstige huurders.
Frans refereert aan een programma op BNN/Vara over wonen waarin duidelijk werd dat de generaties na ons geen eigen woning meer kunnen betalen.
Hoe gaan we eea bereiken. Communicatie natuurlijk, vooral digitaal communiceren, daar gaan we echt aan werken. O.a onze bijdrage aan de Nieuwsbrief, onze website een moderne uitstraling geven en uiteraard bezoek onze FB pagina.

7. Vragen
En dan komen we bij u, de aanwezigen. Graag vernemen we van u welke onderwerpen onderbelicht zijn betreffende “sociale huur”.
En dit wordt dus meteen het vragenrondje.
Uit de zaal mevr. Karin Masalski: wij hebben een heel groot parkeerprobleem in de Blaricummermeent aan de Erfgooiers Dreef. Er worden namelijk op die plek veel auto’s geparkeerd van andere buurtbewoners en dat leidt tot grote onrust. Het is geen openbare weg, maar een parkeerterrein wat bij de onderhavige woningen hoort.
Er is diverse malen gemaild met G&O en we zijn niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Er is wel een bord geplaatst, maar dit heeft niets geholpen.
Frans Ruijter: Op de FB pagina van de Blaricummermeent Ditjes en Datjes lees ik regelmatig over deze problemen. Het is dus een probleem dat zich in de hele wijk voordoet. Mijn mening is dat als er onrechtmatig wordt geparkeerd, er opgetreden moet worden.
Frans vraag aan Pietjan; weet jij hiervan, voor mij is dit nieuw, althans dit specifieke probleem.
Pietjan; Dit is voor mij niet nieuw, dit komt op meer plekken voor. We proberen het eerst met zachte maatregelen zoals bordjes.
Mevr. Karin Masalski haalt een geval aan waarbij ze niet voor de deur kan parkeren en haar gehandicapte dochter onbeheerd in de rolstoel moet zetten en daarna haar auto moet zien kwijt te raken.
Suggestie uit de zaal: als iemand daar onrechtmatig staat, dan bel je toch de politie.
Mevr. Karin Masalski: Dat is wel een heel drastische maatregel, wij willen het graag structureel oplossen, wat kunnen we hier aan doen?
Frans: en heeft u al eens contact gehad met een BOA? Dat is de geëigende weg in dit soort gevallen. Ik zal u straks het nummer geven van de BOA.
Maarten; Als er namen bekend zijn, dan kunnen deze mensen er op aangesproken worden.
Frans; Wellicht kan de BOA dan bemiddelen.
Er worden door de onderhavige bewoners ook servicekosten betaald, oa voor die parkeerplaats, terwijl er andere mensen gebruik van maken.
Aart Duyst: er is een oplossing en dat is een paal met het betreffende kenteken van de auto die daar mag parkeren. Bij ons in Bunschoten werkt dat prima. Het kost wel wat geld, maar je hebt er veel plezier van.
Mohammed: dit is een probleem dat echt opgelost moet worden.

Nog meer vragen?
Maarten is aangeschoven en wordt door Frans geïntroduceerd.
Vraag uit de zaal; hoe zit ’t met de energiekosten/contracten?
G&O; wij weten niet hoe al die contracten lopen, dat verschilt per wooncomplex, maar ik begrijp uw vraag dat u wilt weten waar u aan toe bent. Het is een belangrijk punt, er zijn contracten die bijna aflopen, maar wij hebben als G&O niet één contract. Het gaat hier om de collectieve energie-contracten. Wij gaan dit voor u uitzoeken.
Suggestie uit de zaal om beter de communiceren; is het niet beter dat HGO een eigen Nieuwsbrief uitbrengt.
Frans; dit idee is vanuit het eigen bestuur ook al geopperd en we nemen dit mee in het totale “communicatie”-pakket zoals website en FB/en andere social media. Dit is iets wat we dit jaar al op poten willen zetten.
Vraag uit de zaal van Johan R.: Kan de HGO aandacht besteden naar de corporatie toe dat er gehoor wordt gegeven aan reparatie-verzoeken, dat deze worden uitgevoerd en worden afgewikkeld
en of ze goed worden afgewikkeld. Mijn ervaring is dat die communicatie niet goed verloopt en dat er hiaten zijn.
Frans; op de website van G&O wordt je geattendeerd op de mogelijkheid om te reageren of je tevreden bent over reparatiewerkzaamheden.
Johan R. Dat kan alleen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar wat als de reparatie nog niet is uitgevoerd. Voorbeeld: er is 7x iemand via G&O langs geweest voor een reparatie aan een raam. Hoe wordt zoiets gemonitord door de corporatie, wie controleert dit. Toen ik hierover belde werd dit door de corporatie ontkend. Nog een voorbeeld; als de afdeling Verhuur een reparatie-opdracht geeft, dan blijkt dat niet te worden opgenomen in het systeem van de Reparatie-afdeling, dat zijn aparte afdelingen en dat is raar.
Maarten: Dat gaan we veranderen, de klantprocessen moeten meer naar elkaar toe worden gebracht. Daar hebben we als corporatie zeker nog wat slagen in te maken.
Wat hier ook mee speelt is dat heel veel ouderen geen internet hebben, dus alles nog telefonisch doen.
Frans; G&O is bezig met de ontwikkeling van een MIJN G&O waarop elke bewoner direct kan communiceren.

PAUZE

8. Gastspreker de heer Hans Schotsman over brandpreventie

Sluiting van de vergadering

Akkoord: Secretaris, J. Bollebakker Akkoord: Voorzitter, F. Ruijter