correspondentie

Kom naar de HGO Huurdersoverlegavond op 6 juni

Op 6 juni vindt de HGO Huurdersoverlegavond 2018 plaats. U bent van harte welkom in de Openbare Bibliotheek Hilversum aan de ‘s-Gravelandseweg 55. Aanvang van de avond is om 19.30 uur. Agenda Aanvullen/Vaststellen Agenda Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling verslag 8 juni 2017 Werkzaamheden 2017 Plannen 2018 Vragen Pauze Gastspreker, mevrouw C. van den Berg …

Kom naar de HGO Huurdersoverlegavond op 6 juni Lees meer »

Gemeente, corporaties en huurders tekenen prestatieafspraken sociale huur voor Blaricum

De gemeente Blaricum, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie, de huurderorganisatie Het Gooi en Omstreken en de huurderbelangenvereniging G&V van de Alliantie hebben op dinsdag 10 april de prestatieafspraken Blaricum 2018-2022 ondertekend. De partijen hebben afgesproken dat de voorraad sociale huurwoningen in deze periode met circa 100 woningen toeneemt. Ook zijn afspraken gemaakt …

Gemeente, corporaties en huurders tekenen prestatieafspraken sociale huur voor Blaricum Lees meer »

Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten 2017-2021

De gemeente Bunschoten, stichting woningcorporatie Het Gooi en omstreken en huurdersorganisatie Het Gooi en omstreken (HGO) hebben een akkoord bereikt over prestatieafspraken 2017-2021 over wonen in de gemeente Bunschoten.De prestatieafspraken zijn een uitvloeisel van de nieuwe Woonvisie 2016-2021 en de Woningwet 2015. De huurdersorganisatie is hiermee, naast gemeente en corporatie, een gelijkwaardige partner geworden in …

Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten 2017-2021 Lees meer »

Nieuw puntenstelsel van kracht per 1 oktober 2015

Het woningwaarderingsstelsel (of puntenstelsel) voor zelfstandige huurwoningen is per 1 oktober dit jaar vernieuwd. In het nieuwe systeem telt de woz-waarde van een woning mee voor ongeveer een kwart in het aantal punten. De manier waarop de woz-waarde wordt meegerekend, is tamelijk omslachtig. De woz-waarde telt voor de helft mee op basis van de absolute waarde (het aantal …

Nieuw puntenstelsel van kracht per 1 oktober 2015 Lees meer »

Adviesaanvraag huurverhoging 2014

Aan de Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken Postbus 329 1200 AH Hilversumt.a.v. de heer J. Flemminks SmidDatum : 03 – 04- 2014.Onze ref : U-010-14 / W.v.d.GOnderwerp : Adviesaanvraag Huurverhoging en inkomens afhankelijke huurverhoging 2014Geachte heer Flemminks Smid,Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 12-3-2014 heeft het Algemeen Bestuur van de HGO in haar vergadering …

Adviesaanvraag huurverhoging 2014 Lees meer »