Bestuursleden HGO

Volgens de statuten van de Stichting Huurdersorganisatie HGO bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste elf meerderjarige personen. De zittingsperiode van de bestuursleden is drie jaar. Na deze periode zijn zij terstond herkiesbaar. De maximale zittingsperiode bedraagt negen jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden. Er is op veel zaken aangaande het wonen ruime expertise aanwezig. Daar waar kennis tekortschiet, wordt door middel van cursussen deskundigheid ingeroepen.
Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. F. Ruijter, woonachtig in Blaricum
Achtergrond: gepensioneerd brandweerman Klik hier om meer te lezen

Penningmeester: dhr. M. Boulahrouz, woonachtig te Laren
Achtergrond: werkzaam bij het Ministerie van Financiën Klik hier om meer te lezen

Secretaris: dhr. J. Bollebakker, woonachtig te Kortenhoef
Achtergrond: militair Koninklijke Marine en gemeenteambtenaar te Hilversum Klik hier om meer te lezen

Tweede secretaris: dhr. E. Beuker, woonachtig te Hilversum
Achtergrond: RTV, journalistiek Klik hier om meer te lezen

Algemeen bestuurslid: mevr. C. de Leeuw-Henderson
Achtergrond: bedrijfsmaatschappelijk werker Klik hier om meer te lezen

Algemeen bestuurslid: dhr. H. Calis, woonachtig te Laren
Achtergrond: medewerker energiebedrijf Klik hier om meer te lezen

Algemeen bestuurslid: mevr. I. Schouten, woonachtig te Gooise Meren
Meer informatie is binnenkort beschikbaar.