Welkom op de site van Stichting Huurdersorganisatie Gooi & Omstreken. Oftewel: HGO

HGO is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor de huurders van G&O

Dit doen we namens alle huidige én toekomstige huurders.

NIEUW: Klik hier voor onze visie op het thema Leefbaarheid

NIEUW: Klik hier voor onze visie op het thema Duurzaamheid